ระบบรับสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Programming


รับสมัครจำนวน 80 คน อบรมระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ComBiz Festival 2017
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
ขณะนี้ระบบได้ปิดการรับสมัครแล้ว